Thông báo áp dụng giá dịch vụ theo yêu cầu cho một số kỹ thuật chụp CT Scanner từ 256 dãy trở lên và chụp cộng hưởng từ (MRI) ngoài giờ.

Tải file tại ĐÂY
Bình luận