Kỷ niệm 32 năm thành lập Hội tim mạch Hà Nội &Hội nghị Tim mạch quốc tế Thăng Long 2018. Kỷ niệm 32 năm thành lập Hội tim mạch Hà Nội &Hội nghị Tim mạch quốc tế Thăng Long 2018.

Kỷ niệm 32 năm thành lập Hội tim mạch Hà Nội &Hội nghị Tim mạch quốc tế Thăng Long 2018. Kỷ niệm 32 năm thành lập Hội tim mạch Hà Nội &Hội nghị Tim mạch quốc tế Thăng Long 2018.


Danh mục: Trang sự kiện

Bình luận