Bệnh viện Tim Hà Nội hỗ trợ tỉnh bạn !

Bệnh viện Tim Hà Nội hỗ trợ tỉnh bạn !phóng sự BV Tim HN phát sóng thời sự trưa 03/07/2020 !