Bệnh viện Tim Hà Nội tổ chức các hoạt động tri ân 27/7 ngày thương binh liệt sĩ.