Bệnh viện Tim Hà Nội triển khai khám chữa bệnh trực tuyến, can thiệp tim mạch trực tuyến, phẫu thuật tim trực tuyến lần đầu ở Việt Nam