Một ca phẫu thuật Tim hở cho cụ ông 90 tuổi vừa được thực hiện thành công tại Bệnh viện Tim Hà Nội.