Thoát "cửa tử" nhờ vượt hơn 1000 km ra Hà Nội mổ tim