Đặt lịch khám!
02439422434
Ban lãnh đạo bệnh viện
 
PGS.TS.BS Nguyễn Sinh Hiền
 
 
TS.BS Vũ Quỳnh Nga
 
 
TS.BS Phạm Như Hùng
 
 
TS.Bs Hoàng Văn
 
 
 
 
 
ĐĂNG KÝ LỊCH KHÁM ONLINE
Đặt lịch dễ dàng, thăm khám tiện lợi