Đặt lịch khám!
02439422434
Dịch vụ trực tuyến
Số hẹn tái khám
Hỏi đáp cùng chuyên gia

Cơ sở

Khoa, phòng

Bác sỹ, y tá, nhân viên

Lượt khám, chữa bệnh/1 ngày

Khoa phòng chuyên môn mũi nhọn
BAN LÃNH ĐẠO VÀ BÁC SĨ ĐẦU NGÀNH
PGS.TS.BS NGUYỄN SINH HIỀN
(GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN)
Giám đốc Bệnh viện tim Hà Nội, chuyên gia Tim mạch hàng đầu tại Việt Nam
TS.BS VŨ QUỲNH NGA
(PHÓ GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN)
Phó Giám đốc Bệnh viện tim Hà Nội, chuyên gia Tim mạch hàng đầu tại Việt Nam
TS.BS PHẠM NHƯ HÙNG
(PHÓ GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN)
Phó Giám đốc Bệnh viện tim Hà Nội, chuyên gia Tim mạch hàng đầu tại Việt Nam
TS.BS HOÀNG VĂN
(PHÓ GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN)
Phó Giám đốc Bệnh viện tim Hà Nội, chuyên gia Tim mạch hàng đầu tại Việt Nam
Tin tức sự kiện
ĐĂNG KÝ LỊCH KHÁM ONLINE
Đặt lịch dễ dàng, thăm khám tiện lợi